Зареждане...
Учебно заведениеНаселено място
Детска градина "Детски свят"Полски Тръмбеш
Средно училище "Цанко Церковски"Полски Тръмбеш