Зареждане...

Общи правила и условия

  1. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Пламен Великов , адрес за контакти Бургас, Меден рудник 18, e-mail: gdpr@knijkite.com, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИКА, и ползвателите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяните от него услуги и информационни материали на споделено интернет пространство, намиращо се на интернет адрес www.knijkite.com, наричано по-долу за краткост САЙТ.

  1. ЗА ДОСТАВЧИКА НА САЙТА

ДОСТАВЧИКА осъществява дейности по маркетинг, реклама и популяризиране на физически и юридически лица. Услугите, които предлага ДОСТАВЧИКА са свързани най-общо с информация публикувана онлайн.

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА

3. 1. Като информационен уебсайт, ДОСТАВЧИКА се нуждае от интернет пространство, където ПОЛЗВАТЕЛИТЕ да имат достъп до всички информационни материали и предлагани услуги от ДОСТАВЧИКА. Това пространство се намира на интернет адрес: knijkite.com

3.2. Информацията в САЙТA е предназначена да предостави на потребителите обща информация по въпроси, които биха представлявали интерес за тях. Използването на САЙТА е изцяло решение на потребителите. Информацията на този САЙТ не следва да се приема като точна, актуална или изчерпателна, дори към момента на публикуването си да е била такава. Освен това САЙТЪТ може да съдържа препратки към външни източници на информация и документи, а те биха могли да бъдат изменени във времето и следва да се тълкуват единствено за конкретния момент.

3.3.Цялото съдържание на САЙТА и всички предоставени от него услуги са без гаранции за пълнота, точност или навременност и в този смисъл не бихме могли да отговаряме за никакви договорни или извъндоговорни материални или нематериални вреди, настъпили след използването на САЙТА ни. ДОСТАВЧИКА не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в следствие на решение, взето единствено на базата на информацията, публикувана на този сайт, без допълнителна консултация със специалист от съответната област.

3.4. Единствените лични и неанонимни данни, които сайтът използва са във формата за контакти и при регистрация. Данните от формата за контакт са необходими, за да можем да отговорим на Вашето запитване. Те не се предоставят на трети страни и не се използват за маркетингови цели.

3.5. По време на ползване на сайта, САЙТЪТ обработва данни, свързани с посещения и разглеждане на отделните страници. Това са анонимни данни и са необходими за статистически цели. Можете да се запознаете и прочетете пълната Политика за поверителност.

3.6. САЙТЪТ не извършва абонаменти, онлайн плащания, онлайн продажби и онлайн услуги. Предоставя единствено информация за предлаганите услуги и свързаните с това полезни материали и възможности за контакт с ДОСТАВЧИКА.

  1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

4.1. Информацията, публикувана в САЙТА (с изключение на информацията изпратена ни по електронен път от ползватели на сайта), принадлежи на ДОСТАВЧИКА и съответно попада под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

4.2. Ползвателите могат да споделят страници от САЙТА в социалните мрежи, по имейл или по друг подходящ начин.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪБРАНА ОТ САЙТА

5.1. Всички лични данни се предоставят доброволно при използване на онлайн контактната форма и ще се използват за оценка на дейността или комуникация при предоставяне на конкретната услуга, за която ПОЛЗВАТЕЛЯ проявява интерес.

5.2. ДОСТАВЧИКА може да използва трети страни, доставчици на услуги, за подпомагане на определени дейности и/или при осигуряване на качествени и надеждни услуги, а именно: външни консултации със специалисти от различни сфери. ДОСТАВЧИКА винаги контролира и подсигурява най-висока сигурност на данните.

6. Използване на „бисквитки“

6.1.Сайтът knijkite.com използва „бисквитки“- строго необходими и за функционалност и изпълнение, както и потенциално проследяващи кодове на Google Analytics, Google AdWords и Facebook pixel за анализ на потребителското изживяване на Сайта. Можете да се запознаете с начина на събиране, обработване и съхраняване на информацията в Политиката ни за поверителност.

6.2. Сайтът може да се ползва от ПОЛЗВАТЕЛЯ свободно и без ограничения и информацията, която иска да прочете, изтегли или изпрати запитване чрез контактната форма, НЯМА да бъде възпрепятствана по никакъв начин дори и да не е натиснал бутона „Приемам“.

  1. Линкове към и от други сайтове

САЙТЪТ може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от други организации. Настоящите Общи условия и Политиката за поверителност на сайта на ДОСТАВЧИКА се прилагат само за сайта knijkite.com, затова ДОСТАВЧИКА ви насърчава да се запознаете и с документите за ползване и поверителност на другите уеб-сайтове, които посещавате. ДОСТАВЧИКА не носи отговорност за политиката за сигурност на други уеб-сайтове, дори ако използвате линкове от САЙТА, за да достигнете до тях.

Наред с това, ако сте попаднали на САЙТА чрез сайта на трето лице, ДОСТАВЧИКА не може да носи отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице и Ви препоръчва да проверите неговата Политика за поверителност и Общи условия.

  1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

8.1.Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, но влизат в сила само след публикуването им на САЙТА.

8.2.Ползвателите на сайта приемат новите общи условия без да е необходимо тяхното предварително уведомяване

Настоящите общи условия влизат в сила от 19.02.2023 г.