Зареждане...

Политика за поверителност

Декларация за събиране, обработка и съхранение на лични данни в сайта knijkite.com

I. Данни за администратора:

Лице за контакт: Пламен Великов.

Данни за връзка: Бургас, Меден рудник 18, email: gdpr@knijkite.com

II. Данни за контакт с Комисия за Защита на Личните Данни (КЗЛД)

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
Приемна - работно време 9:00 - 17:30 ч.
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

III. Видове лични данни

Тук са описани видовете лични данни, които се събират, обработват и съхраняват от сайта knijkite.com

 1. Имена – изисква се, за да се удостовери еднозначно ползвателя на услугите и получателя на съобщенията. Името се използва при писане на коментари и споделяне на информация;
 2. E-mail адрес – изисква се, за да получава потребителя административни съобщения във връзка с услугите на сайта. При изрично съгласие по чл. IV т. 2 - за осъществяване на маркетингови активности и получаване на търговски съобщения.

Предприети са всички технически и организационни мерки за ограничаване на обема на лични данни до горе-посочения списък. Тези данни са напълно достатъчни за целите на Администратора, да извърши дейностите от т. IV. Ако по някаква причина, при комуникация с наш сътрудник, Ви бъдат поискани допълнителни данни, моля подайте сигнал на посочените в т. I координати.

IV. Цели и срокове.

В сайта knijkite.com се събират лични данни с две конкретни цели:

 1. Осъществяване на преференциална активност.
  Основание: желанието на потребителя да харесва и споделя информация в сайта.
  Срок за съхранение: Съгласието се счита за валидно за срок от 36 месеца, ако не настъпят действия от страна на субекта, произтичащи от неговите права, описани в т. V
 2. Маркетингови активности. Всеки потребител на knijkite.com може да бъде обект на търговски и рекламни съобщения, персонално адресирани до него или като част от по-широка целева група. Личните данни на потребителя могат да бъдат използвани и за активността му при посещаване на страници от интернет сайта knijkite.com.
  Основание: изрично съгласие на потребителя да получава търговски и рекламни съобщения. Волеизявлението за съгласие на потребителя се декларира със специална отметка в електронните формуляри, където се събират неговите лични данни за тези цели.
  Срок за съхранение: Съгласието се счита за валидно за срок от 36 месеца, ако не настъпят действия от страна на субекта, произтичащи от неговите права, описани в т. V

V. Права на потребителя

Всеки потребител има следните права, във връзка с обработката и съхранението на личните му данни

 1. По всяко време да пожелае заличаване, корекция и ограничаване на обработването на личните си данни, които се съхраняват от Администратора за всякакви цели, различни от законово изискуемите;
 2. Да поиска сведение как и при какви условия се съхраняват данните и какви мерки са взети за тяхното опазване;
 3. Директно да достъпва и променя данните си в секция „Профил“ в акаунта, чрез инструменти за редакция, достъпни след оторизация с Email и парола;
 4. Да подаде оплакване до контролният орган КЗЛД на адрес www.cpdp.bg, в случай, че прецени, че правата му са нарушени от Администратора.

Редът на упражняването на правата изброени по-горе е:

 1. Волеизявление чрез секция „Профил“ в акаунта на потребителя.
 2. Волеизявление чрез е-мейл кореспонденция на посочените в чл. I е-мейл адреси.
 3. Волеизявление чрез препоръчана кореспонденция до адреса за контакт посочен в чл. I

VI. Отказ от начално предоставяне на лични данни

Всеки потребител може да откаже да предостави лични данни на сайта knijkite.com, като не попълни предвидените за това полета или като откаже да предостави данните при вербална комуникация с представител на knijkite.com.

Последствия, ако изискуемите данни не бъдат предоставени:

За осъществяване на търговска сделка. Потребителят няма да може да получи желаната стока или услуга, тъй като ще е невъзможно да бъде адресирана пратката.

За маркетингови активности. Потребителят няма да може да получава търговски предложения и преференции по маркетингови активности.

VII. Случаи в които ще бъде поискано съгласие за използване на лични данни

1. Регистрация за участие в маркетингови активности. Съгласието е задължително, защото са необходими данните на потребителя във връзка с участието му в тях. Без изричното му съгласие и без яснота за Администратора дали Потребителят ще извърши последващи действия след регистрацията, които ще доведат до законово основание, събирането на личните му данни ще бъде нарушение на Регламента.

2. Запазване на потребителска активност спрямо информация в сайта. Съгласието за предоставяне на лични данни във връзка с маркетингови дейности не е задължително.

3. Персонално съобщение за подновяване на съгласието, след изтичане на срока за обработка на личните данни на потребителя, свързани с цел участие в маркетингови активности (чл. IV т. 2). Потребителят ще получи персонално съобщение на е-мейл адреса си. В е-мейла ще бъде поместен персонален линк, при кликването на който, потребителя ще се съгласи с по-нататъшното използване на личните му данни свързани с маркетинговите активности. Активността ще бъде записана в регистъра. Съгласието (натискането на линка) не е задължително.

VIII. Разкриване на данни

Във връзка с дейността и законовите задължения на Администратора, данните на потребителите могат да бъдат разкривани на следните субекти:

 1. Институции - всички данни, свързани с първичните счтоводни документи (фактура и разписка от лицензиран пощенски оператор), необходими за осъществяване на сделка
 2. Лични данни могат да бъдат предоставяни на разследващи органи (МВР, прокуратура и др.) след предоставяне на законови основания за това и в случай, че не е изтекъл срока за съхранение, предвиден в чл. IV

Извън по-горните случаи, данни на трети страни и субекти няма да се предоставят.

IX. Как предпазваме Вашите лични данни

При попълване на Вашите лични данни, те се изпращат към нас. За да ги защитим от неправомерен достъп, ние ги криптираме, използвайки технологията за сигурен пренос на данни SSL (SecureSocketsLayer), която в момента е най-често прилаганият и най-сигурният метод за пренос на данни в Интернет. Той се използва винаги, когато се предават чувствителни данни. Въпреки това ние не носим отговорност, ако сте обект на измама от страна на трети страни и сте попаднали на фалшив сайт, наподобяващ нашия. Затова се уверете, че сте посетили именно сайта knijkite.com, като откриете икона на зелен катинар в близост до адресното поле на браузъра, както и адреса на сайта да започва с https://.

Протоколът SSL (SecureSocketLayers) се използва за защита на данни, които потребителите изпращат на наш сървър през Интернет. SSL осигурява защитата на информацията по три начина:

 • Предаваните данни се криптират.
 • Осигурява връщането на формуляра с данните само и единствено на сървъра, който първоначално го е изпратил.
 • Проверява дали данните са пълни и непроменени в момента, в който достигнат съответния получател.

Вашите данни не се предоставят на трети страни, с изключение на случаите по чл. VIII.

X.ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ"

1. Използвани от knijkite.com „бисквитки“.
knijkite.com използва два вида бисквитки – бисквитки за потребителска сесия (остават на устройството само за текущата сесия на браузване) и фиксирани бисквитки (остават на устройството за фиксиран период от време или докато не бъдат изтрити от потребителя).

2. Как се използват бисквитките получени чрез посещаване на knijkite.com?

Посещаването на сайта може да създаде бисквитки със следните цели:

 • Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта;
 • Бисквитки за регистрация;
 • Бисквитки за рекламна дейност и анализ на продажби / поръчки;
 • Бисквитки на рекламни платформи и интрументи за анализ - Google Adwords, Google Analytics, Facebook Ads.

Бисквитките, които използва сайта www.knijkite.com не идентифицират личността на интернет потребителите. Всеки софтуер за достъп до уеб-сайтове (браузър) позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Въпреки това, всеки софтуер дава и възможност за управление на начина за съхраняване на бисквитки, както и инструменти за изтриването им.

3. Защо се използват и са важни „бисквитките“в интернет пространството?

Бисквитките помагат на потребители и собственици на сайтове при ежедневното им преживяване в интернет като предоставят следните възможности:

 • Показване на съдържание и услуги, адаптирани към предпочитанията на потребителя.
 • Оферти и рекламни предложения, адаптирани към предпочитанията на потребителя – запомняне на пароли.
 • Идентифициране на потребител, без да е необходимо да въвежда своите данни за вход при отварянето на всяка страница или да излага публично същите при съставянето на адрес.
 • Предоставяне на реклами, които биха заинтересовали потребителя.
 • Измерване на посещенията от инструменти за анализ, които подпомагат собствениците на сайтове да предложат по-добри услуги и продукти, както и за подобряване на потребителското изживяване в сайтовете им.

4. С посещаването на този сайт потребителите се съгласяват бисквитки от knijkite.com , негови партньори и рекламните платформи използвани от него да бъдат поставяни на устройствата им. Ако потребителя не желае да бъдат поставяни бисквитки на неговото устройство, той може да направи това от настройките на софтуера, с който отваря настоящия сайт, като в такъв случай не може да се гарантира пълното и акуратно функциониране на сайта.

5. Потребителя се счита за уведомен по отношение на неиндивидуализираното проследяване на неговото поведение на сайта и в интернет при посещение, покупка, записване, преминаване от друг сайт и др. от страна на www. knijkite.com. За настройка на бисквитките от трети лица (най-популярните рекламни платформи) Потребителя може да използва и сайта: http://www.youronlinechoices.com/bg/

6. В случай на съгласие за използване на лични данни по реда на чл.IV, данните от бисквитките могат да бъдат обвързани с личните данни на потребителя.

XI. Други

Ние уважаваме Вашата лична неприкосновеност. Нашият уебсайт събира, съхранява, използва и обработва лични данни единствено доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му при спазване на приложимите законови изисквания.

Ето още информация, която може до Ви бъде полезна във връзка с отношенията помежду ни: