Loading...
Учебно заведениеНаселено място
Начално училище "Кирил и Методий"Черногорово
Основно училище"Асен Златаров"Черногорово