Loading...
Учебно заведениеНаселено място
Tрето основно училище "Д-р Петър Берон"Монтана
Второ средно училище "Никола Йонков Вапцаров"Монтана
Детска градина 1 "Щастливо детство"Монтана
Детска градина № 10 "Детелина"Монтана
Детска градина № 11 ИзгревМонтана
Детска градина № 12 "Здравец"Монтана
Детска градина № 2 "Незабравка"Монтана
Детска градина № 5 "Дъга"Монтана
Детска градина № 6 "Слънце"Монтана
Детска градина № 8 "Пролет"Монтана
Детска градина №3 "Буратино"Монтана
Детска градина №4 "Калинка"Монтана
Детска градина №7 "Приказен свят"Монтана
Детска градина №9 ЗОРАМонтана
Начално училище "Георги Бенковски"Монтана
Пето основно училище "Христо Ботев"Монтана
Природо-математическа профилирана гимназия "Св. Климент Охридски"Монтана
Професионална гимназия по лека промишленостМонтана
Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки "Проф. Арх. Стефан Стефанов"Монтана
Професионална гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев"Монтана
Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Петър Богдан"Монтана
Първо основно училище "Св.Св. Кирил и Методий"Монтана
Седмо средно училище "Йордан Радичков"Монтана
Финансово-стопанска професионална гимназия "Васил Левски"Монтана
Четвърто основно училище "Иван Вазов"Монтана
Шесто средно училище "Отец Паисий"Монтана