Loading...
Учебно заведениеНаселено място
Детска градина "Звездица"Стефан Караджа
Основно училище"Климент Охридски"Стефан Караджа
Професионална гимназия по земеделие и горско стопанствоСтефан Караджа